Kredyty bankowe

Nieraz życie daje nam w kość i powoduje, że nie mamy satysfakcjonującej ilości pieniędzy, aby ukończyć jakieś cele. Akuratnie w naszym kraju to jest powszedniością, że bez ustanku nam na coś brakuje. W następstwie tego mamy tak bardzo rozbudowaną propozycję bankową i kredyty są reklamowane poniekąd na każdym kroku.

Natomiast zdobycie kredytu nie jest już taką łatwą kwestią. Poza tym że powinniśmy mieć czystą historię w Biurze Informacji Kredytowej i nie powinniśmy figurować w Krajowym Rejestrze Długów, to ubiegając się o kredyt bankowy, musimy zaprezentować odpowiednie dokumenty. Jak jesteś zatrudniony na umowę o pracę, to musisz wręczyć ksero umowy o pracę wraz z zaznaczeniem jej wariantu, zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy wraz z jego nazwą, adresem, NIP-em i KRS-em, PIT-11 za rok miniony lub wyciąg rachunku, na który przekazywane jest wynagrodzenie alternatywnie druk RMUA wystawiony w ciągu poprzedniego półrocza. Renciści i emeryci muszą przedstawić decyzję o potwierdzaniu świadczenia, ostatni lub przedostatni odcinek wypłaty świadczenia bądź wyciąg rachunku, na który przelewane jest świadczenie względnie zaświadczenie z ZUS czy KRUS o otrzymywaniu świadczenia. Producent rolny musi dać do obejrzenia pismo z urzędu gminy dotyczące liczby gospodarstwa agrarnego lub ukaz płatniczy, poświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym a oraz zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z spłacaniem zrzutek na ubezpieczenie. Z kolei przedsiębiorcy muszą pokazać wypis z KRS lub pismo o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, uchwałę o nadaniu NIP-u, zaświadczenie o REGON-ie, dokument płacenia składek ZUS za poprzednie trzy miesiące, świadectwo niezalegania z podatkami w urzędzie skarbowym, rachunek zysków i strat również zestawienie za rok bieżący względnie pismo o zyskach wystawione przez biuro rachunkowe.

Tak więc zależnie od tego kto ubiega się o kredyty, takie pisma musimy dać do obejrzenia w banku. Gdy bierzemy ogólno dostępne kredyty bankowe, to musimy posiadać wiedzę, że w banku istotne jest nie tylko nasze stanowisko, ale też należy przedstawić dużo zaświadczeń. W zależności od tego jakie jest nasze źródło przychodów, takie oświadczenia musimy pokazać. Tymczasem to nie wszystko. Nieraz w przypadku większych sum, jeśli kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, bank chce również zgody małżonka ewentualnie jego podpisu. Jednak jeśli uprzednio zaciągaliśmy kredyt w jakimś banku, to czasem starczy tylko w tym samym banku przyniesienie dowodu osobistego a także jednego dowodu potwierdzającego zysk.

Dodaj komentarz